โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน


เดือนธันวาคม 2557

เนื่องจากในข้อสัญญาของโครงการฯได้มีระบุไว้ว่า  “กรมทางหลวงสงวนสิทธิในการพิจารณาทยอยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยกรมทางหลวงจะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาให้กับผู้รับจ้างภายในกำหนด 450 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือจากกรมทางหลวงให้เริ่มทำงาน (Notice to Proceed หรือ NTP)” โดยจากการตรวจสอบแบบก่อสร้างและหน้าสนาม พบว่า มีพื้นที่ซึ่งต้องมีการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างจำนวน 7แห่ง ได้แก่

  • ทางแยกต่างระดับบางพระ 2 แห่ง
  • ทางแยกต่างระดับหนองขาม 1 แห่ง
  • ทางแยกต่างระดับโป่ง 4 แห่ง


การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

  • เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โครงการฯได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าพร้อม การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯในพื้นที่เส้นทางมอเตอร์เวย์ ตั้งแต่ทางแยก ตรด.หนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง โดยได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ซึ่งจากการประชุม โครงการฯได้แจ้งปัญหาและอุปสรรค ที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากพื้นที่โครงการฯติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งอาจทำให้โครงการฯล่าช้า และทางโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ ชี้แจงว่าปัจจุบัน ยังไม่สามารถออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินได้ซึ่งคาดว่าจะออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินได้ ภายใน 2 - 4 เดือนนี้ (เดือนเมษายน 2558 ) จากนั้น ขออนุญาตกรมทางหลวงอนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2558) และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา อีก 1 เดือน(เดือนมิถุนายน 2558) ดังนั้น ในกรณีปกติคาดว่าจะเริ่มใช้ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินได้จริงประมาณเดือน มิถุนายน 2558ส่วนกรณีที่มีการถวายฎีกา กรมทางหลวงต้องทำเรื่องขอออก พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดินเร่งด่วนซึ่งต้องใช้เวลาอีก 6 ถึง 8 เดือน และ ต้องวางเงินก่อนเข้าพื้นที่ 75 วัน ดังนั้น คาดว่าบริเวณหนองขาม ที่มีการถวายฎีกา จะเข้าพื้นที่ได้เร็วที่สุดใช้ประมาณเดือนมกราคม 2559
1. ผังแสดงแผนการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยประมาณ
  • เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โครงการฯได้รับแจ้งจาก สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ว่าได้ดำเนินการเจรจาขอใช้พื้นที่เพื่อเข้าก่อสร้างก่อนจ่ายค่าทดแทน ได้เป็นบางส่วนจำนวน 13 แปลง ดังแสดงในรูปที่ 2-5
2. แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ บางพระ (จุดที่ 1)

 

3. แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ บางพระ (จุดที่ 2)


4. แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ หนองขาม (จุดที่ 3)

 

5. แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯโป่งจุดที่ (4,5)

 

6. แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ โป่งจุดที่ (6,7)
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.