โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน


เดือนพฤศจิกายน 2557

เนื่องจากในข้อสัญญาของโครงการฯได้มีระบุไว้ว่า “กรมทางหลวงสงวนสิทธิในการพิจารณาทยอยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยกรมทางหลวงจะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาให้กับผู้รับจ้างภายใน กำหนด 450 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือจากกรมทางหลวงให้เริ่มทำงาน (Notice to Proceed หรือ NTP)” โดยจากการตรวจสอบแบบก่อสร้าง และหน้าสนาม พบว่ามีพื้นที่ซึ่งต้องมีการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจำนวน 7 แห่ง ได้แก่
 • ทางแยกต่างระดับบางพระ 2 แห่ง
 • ทางแยกต่างระดับหนองขาม 1 แห่ง
 • ทางแยกต่างระดับโป่ง 4 แห่ง


การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

 • เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โครงการฯ ได้รับแจ้งจาก สด.ว่าได้ทำการวางหลักเกณฑ์สำหรับการชดเชยในพื้นที่บริเวณทางแยกต่างระดับโป่งแล้วเสร็จ และขณะนี้ พรฎ. อยู่ระหว่างการนำเสนอและชี้แจง สนช.จากนั้นจะส่งไป สลน. และเข้า ครม. ก่อนเข้าสู่กระบวนการทูลเกล้าฯ ซึ่งคาดว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะใช้เวลา ประมาณ 3 เดือน
 • ปัจจุบัน โครงการฯยังไม่สามารถเข้าทำการก่อสร้างอาคารควบคุมด่านเก็บเงิน อาคารด่านเก็บเงิน ถนนทางหลัก และถนนอ้อมด้านหลังด่าน รวมไปถึงวางระบบจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมผ่านทางและระบบควบคุมการจราจรการจราจรด้านอำนวยความปลอดภัย ในพื้นที่ 7 แห่ง ได้แก่
  • บริเวณพื้นที่ด่านฯ บางพระ ทั้งที่ยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างได้ 2 แห่ง กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับเจ้าของที่ดิน โดยโครงการขอให้ส่งมอบพื้นที่บริเวณที่สามารถดำเนินการก่อสร้างงานอาคารได้ก่อน

 

ที่ดินที่ยินยอมให้เข้าพื้นที่  ที่ดินที่อยู่ระหว่างเจรจา
แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ บางพระ (จุดที่ 1)ที่ดินที่ยินยอมให้เข้าพื้นที่  ที่ดินที่อยู่ระหว่างเจรจา
แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯบางพระ(จุดที่ 2)

 

 • บริเวณพื้นที่ด่านฯ หนองขาม ทั้งที่ยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างได้ 1 แห่ง เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้เวนคืนที่ดิน และยื่นถวายฎีกาทำให้บริเวณนี้ต้องรอ พรฎ. เวนคืนก่อน
  (คาดการณ์ พรฎ. เวนคืน 3 เดือน + สำนักนายกฯ 3 เดือน + จัดจ้าง + ดำเนินการ 2 เดือน)

 

ที่ดินที่ยินยอมให้เข้าพื้นที่  ที่ดินที่อยู่ระหว่างเจรจา
แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯหนองขาม(จุดที่ 3)

 

 • บริเวณด่านฯ โป่ง ทั้งที่ยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างได้ 4 แห่ง สำนักกรรมสิทธิ์ฯ.แจ้งว่า เจ้าของที่ดินยินยอมให้เข้าพื้นที่ได้ก่อน (อยู่ระหว่างกระบวนการเซ็นเอกสารยินยอม) โดยสำนักกรรมสิทธิ์ฯ คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ให้แขวงฯ ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 และโครงการฯได้แจ้งการไฟฟ้า การประปา และสื่อสาร ให้เตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างรื้อย้ายทันที เมื่อ ทล. ส่งมอบพื้นที่ให้ คาดว่าหลังกระบวนการจัดจ้างแล้วใช้เวลาในการรื้อย้ายประมาณ 60 วัน

 

ที่ดินที่ยินยอมให้เข้าพื้นที่  ที่ดินที่อยู่ระหว่างเจรจา
แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ โป่งจุดที่ (4, 5)ที่ดินที่ยินยอมให้เข้าพื้นที่  ที่ดินที่อยู่ระหว่างเจรจา
แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ โป่งจุดที่ (6, 7)

 

 • โครงการฯได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ สด. พิจารณาเร่งรัดในการเจรจากับเจ้าของพื้นที่หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าของที่ดินลงนามในหนังสือยินยอมให้โครงการฯสามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ก่อน เพื่อที่โครงการฯ จะสามารถแจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องเข้าทำการรื้อย้าย สาธารณูปโภคที่กีดขวางการก่อสร้าง และสามารถแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำการก่อสร้าง ในพื้นที่ทั้ง 7 แห่งได้โดยเร็ว
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.