โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เดือนพฤศจิกายน 2556

ในเดือนพฤศจิกายนยังมีพื้นที่ก่อสร้างที่กรมฯ ต้องจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้าง ได้แก่ที่ด่านฯ บางพระ ด่านฯ หนองขาม และด่านฯ โป่ง


แนวทางการแก้ไข

กรมฯ ได้ใช้การประชุมประจำเดือนที่ใช้ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างของโครงการฯ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน


   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.