โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การจัดการจราจรในบริเวณก่อสร้าง


เดือนตุลาคม 2557

การวางแผนงานการก่อสร้างและเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ บางพระ
เนื่องจากโครงการฯมีแผนงานที่จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้างบริเวณด่านบางพระฯ ในช่วงต้นปี 2558 ดังนั้นทางโครงการฯ จึงได้มีการวางแผนงานก่อสร้างและการเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งแผนงานก่อสร้างและเบี่ยงจราจรนั้นอยู่ระหว่างนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ อนุมัติให้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. งานก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 1

 • ก่อสร้างทางเบี่ยง (Detour Road) กม. 79+200
  • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
  • เบี่ยงจราจรได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2558


แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและเบี่ยงการจราจรบริเวณ ด่านฯ บางพระ Phase 1

 • ก่อสร้างต่อทางคู่ขนาน Ramp BP3
  • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  • เบี่ยงจราจรได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2558


แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและเบี่ยงการจราจรบริเวณ ด่านฯ บางพระ Phase 1

 • ก่อสร้างทางคู่ขนาน Ramp BP2
  • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  • เบี่ยงจราจรได้ภายในวันที่ 18 มกราคม 2558


แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร บริเวณด่านฯ บางพระ Phase 1


2. งานก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 2.1

 • ปิดช่อง Main Motorway ขาเข้าชลบุรี มาใช้ Detour Road เพื่อเข้าสู่ทางคู่ขนาน Ramp BP4 (ไปเลี่ยงเมืองชลฯ) เพื่อก่อสร้างยกถนน Ramp BP3
  • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2558
  • คืนผิวจราจร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558


แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร บริเวณด่านฯ บางพระ Phase 2.1

 • เบี่ยงจราจรเข้า Ramp BP2 เพื่อก่อสร้างยกถนน Ramp BP1
  • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2558
  • คืนผิวจราจร ภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2558


แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร บริเวณด่านฯ บางพระ Phase 2.1


3. งานก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 2.2

 • ก่อสร้างยกถนน Ramp BP3 ส่วนที่เหลือ
 • ก่อสร้างยกถนน Ramp BP1 ส่วนที่เหลือ


แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร บริเวณด่านฯ บางพระ Phase 2.2


4. งานก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 3

 • คืนพื้นที่ถนน Main Road แล้วก่อสร้างปรับปรุง Ramp BP 2 จากถนนผิวทาง AC เดิม เป็นถนนเป็นถนนผิวทางคอนกรีต


แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร บริเวณด่านฯ บางพระ Phase 3

   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.