โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การจัดการจราจรในบริเวณก่อสร้าง

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแจ้งประชาชนผู้ใช้เส้นทางที่จะเดินทางมุ่งหน้าถนนสุขุมวิทเข้าสู่เทศบาลเมืองพัทยาและที่จะเดินทางมุ่งหน้าถนนชัยพรวิถีเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ช่วง กม.122+100- กม.122+600 ระยะทางประมาณ 500 เมตร ให้เบี่ยงการจราจรจากเส้นทางหลักไปใช้ช่องทางในด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแทน ทั้งนี้ เพื่อจะดำเนินงานก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและติดตั้งระบบอำนวยความปลอดภัยในบริเวณดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สำหรับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถแจ้งเหตุต่างๆ ผ่าน Motorway Call Center โทร. 1586 กด 7

 

 

การจัดการจราจรในบริเวณก่อสร้าง

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.