โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

เดือนกันยายน 2557

ในเดือนกันยายน 2557 มีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่จำเป็นต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1
2) กรมชลประทาน
3) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอวิส จำกัด (มหาชน)
7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
9) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

 

การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

  • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 แขวงมอเตอร์เวย์ได้ดำเนินการรื้อย้ายตู้ Supply Pillar บริเวณ Ramp BB1 ด่านบ้านบึง ที่ติดขัดงานก่อสร้างออกแล้ว
ภาพแขวงมอเตอร์เวย์ทำการรื้อย้ายตู้ Supply Pillar บริเวณ Ramp BB1 ด่านบ้านบึง

  • เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 โครงการฯ  จัดให้มีการประชุมหารือร่วมผู้รับจ้างและที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ โดยในที่นี้ โครงการฯได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการส่งหนังสือขอขยายเขตเข้ามาที่โครงการ เพื่อจะได้ดำเนินการส่งเรื่องให้กับแขวงมอเตอร์เวย์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ ดำเนินการต่อไป
  • ปัจจุบัน โครงการฯได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม ให้กับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เพื่อประชุมหารือร่วมกับโครงการฯ ผู้รับจ้าง และที่ปรึกษา  ในวันที่ 3 ตุลาคม เวลา 10.00 น. กรณีท่อส่งน้ำดิบ ที่ติดขัดงานก่อสร้างบริเวณ อาคาร ANNEX (BP-B-04) และอาคาร Toll Canopy 5 Booth Entrance บริเวณ Ramp BP6 ด่านบางพระ


การรื้อย้ายสิ่งกีดขวางงานก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาธารณูปโภค


ในเดือนกันยายน 2557 มีสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องรื้อย้ายเพื่อให้เพื่อให้โครงการฯ สามารถดำเนินการได้


การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

  • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 แขวงมอเตอร์เวย์ได้ดำเนินการรื้อย้ายต้นไม้ จำนวน 54 ต้น บริเวณ Ramp BP3 ด่านฯ บางพระ ที่ติดขัดงานก่อสร้างออกแล้ว
ภาพก่อนและหลังดำเนินการรื้อย้ายต้นไม้ บริเวณ Ramp BP3 ด่านฯ บางพระ
  • เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับหนองขาม ได้ดำเนินการรื้อย้าย แคมป์คนงาน บริเวณ Ramp NK1A ด่านหนองขาม ที่ติดขัดงานก่อสร้างออกแล้ว
ภาพก่อนและหลังดำเนินการรื้อย้ายแคมป์คนงาน บริเวณ Ramp NK1A ด่านหนองขาม
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.