โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

เดือนสิงหาคม 2560
ในเดือนสิงหาคม 2560 จากการดำเนินการตรวจสอบและ ควบคุมงานก่อสร้าง พบปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานก่อสร้าง ซึ่งที่ได้ดำเนินการหาแนวทางและวิธีการแก้ไข พร้อมทำการดำเนินการแก้ไข ดังนี้


การถูกโจรกรรมวัสดุและอุปกรณ์ที่ดำเนินการติดตั้งในบริเวณโครงการ

  • โครงการฯได้รับการแจ้งจากผู้รับจ้างว่า ปัจจุบันวัสดุและอุปกรณ์ที่ติดตั้งในโครงการได้ถูกมิจฉาชีพทำการโจรกรรมไป เช่น สายไฟฟ้า MV LV ที่ดำเนินการลากสายไฟตลอด 2 ข้างทางเพื่อปล่อยไฟฟ้าไปเลี้ยงอุปกรณ์ใน งานระบบควบคุมการจราจร (TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE SYSTEMS) เช่น กล้อง CCTV ,MS และ ETS ได้ถูกโจรกรรมไปเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ทั้งนี้จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้โครงการไม่สามารถทดสอบระบบในการทำงานของอุปกรณ์ได้ตลอดทั้งโครงการ
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.