โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

เดือนเมษายน 2560
ในเดือนเมษายน 2560 มีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่จำเป็นต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

  • โครงการฯได้ดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้าง Ramp BP.5 บริเวณด่านฯบางพระ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีโรงงานตั้งอยู่ด้านข้างถนนของโครงการ ซึ่งถ้าดำเนินการก่อสร้างแล้วนั้นโรงงานดังกล่างจะไม่มีทางเข้า – ออก ดังนั้นจึงได้มีการประชุมเพื่อหาทางออกในปัญหาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขแนวถนนของ Ramp BP.5 และยังรอการอนุมัติแบบก่อสร้างที่ได้ดำเนินการแก้ไขจากกรมทางหลวง ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้าง ณ Ramp BP.5 ได้
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.