โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

เดือนเมษายน 2558

ในเดือนเมษายน 2558 มีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่จำเป็นต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
2) กรมชลประทาน
3) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอวิส จำกัด (มหาชน)
7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
9) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

 

การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

  • เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการฯ ได้ทำการขุดเปิดเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณด่านฯ โป่งเพื่อสำรวจหาค่าพิกัดจริงของแนวท่อเทียบกับพิกัดการก่อสร้างของอาคาร ANNEX (PO-B-04) ซึ่งจากการสำรวจพบว่า พิกัดการก่อสร้างอาคารไม่ตรงกับพิกัดแนวท่อประปา สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04) ได้
  • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาค บางละมุง ได้เข้ามาทำการดึงรั้งแนวท่อส่งน้ำประปาเพื่อหลบแนวการตอกเสาเข็มอาคาร Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5A ด่านฯ โป่ง


ภาพการขุดเปิดเพื่อสำรวจพิกัดแนวท่อส่งน้ำประปา

   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.