โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจรเพื่อก่อสร้างด่านเก็บเงินพัทยามุ่งหน้ากรุงเทพฯ

 
 
กรมทางหลวง โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง แจ้งเบี่ยงการจราจรในทางสายหลักเส้นทางมุ่งหน้ากรุงเทพฯ บริเวณก่อสร้างด่านเก็บเงินพัทยา บนถนนมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี หรือมอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วง กม.122+300 ระยะทางประมาณ 500 เมตร เพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและติดตั้งระบบอำนวยความปลอดภัยในบริเวณดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ประชาชนผู้ใช้รถในทางสายหลักให้เบี่ยงออกซ้ายเพื่อไปเข้าช่องด่านเก็บเงิน 3 ช่องจราจร โดยลดความเร็วเมื่อผ่านจุดก่อสร้าง และเมื่อผ่านช่องด่านเก็บเงินแล้วให้เบี่ยงขวากลับเข้าทางสายหลักตามเดิม

กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สำหรับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถแจ้งเหตุต่างๆ ผ่าน Motorway Call Center โทร. 1586 กด 7


 
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.