โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ วางแนวกั้นช่องจราจร และติดตั้งป้ายจราจรบริเวณด่านหนองขามตามมาตรฐานการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางทุกท่าน

updated: 23-05-2559

 
  
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.