โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
 
 
     
 


ทางชลบุรีที่ 2 แจงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายพัทยา-มาบตาพุด

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2556 21:59 น.

 
 


ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ชี้แจงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายพัทยา-มาบตาพุด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และระบบลอจิสติกส์ในพื้นที่ภาคตะวันออกอนาคต ด้านนายกเมืองพัทยาเผยอนาคตระบบคมนาคมมีการพัฒนาหลายด้าน
       
       วันนี้ (11 ก.ค.) ที่โรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา นายสินไชย์ วัฒนศาสตร์สาธร นากยสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 คณะกรรมการสมาคมฯ ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
       
       สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ได้เข้าร่วมชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนพัทยา-มาบตาพุด ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ตามนโยบายการพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของประเทศ อีกทั้งเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายให้ต่อเนื่องจากกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา ไปยังมาบตาพุด
       
       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะต่อเชื่อมกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 พัทยา ที่ปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเวนคืน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการการก่อสร้างได้ในปี 2558 ในงบประมาณ 14,900 ล้านบาท จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2557-2560 โดยเส้นทางดังกล่าวจะเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร และมีด่านเก็บค่าธรรมเนียม ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ภาคตะวันออกมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็น จำนวนมาก 21 นิคมอุตสาหกรรม 11 สถานประกอบการ และมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีการขยายฐานผลิตมายังพื้นที่ภาคตะวันออกเพิ่มมาก ขึ้นด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น เส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นต้น
       
       นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางที่สำนักงานบำรุงทางที่ 2 จะจัดทำด่านเก็บเงินถาวรสายชลบุรี-พัทยา อย่างเป็นทางการ จำนวน 2 ด่าน เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวหลังเปิดให้บริการใช้ฟรี มาในช่วงเวลาหนึ่ง โดยโครงการนี้จะจัดทำระบบด่านจ่ายบัตรพร้อมชำระเงินปลายทางที่คิดอัตราการ ใช้ทางหลวงพิเศษกิโลเมตรละ 1 บาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเร็ววันนี้ ด้วยงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท ส่วนในภาพรวมนั้นกำลังทำการศึกษาการจัดทำทางข้ามตัวเมืองศรีราชา เพื่อลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นสะสม และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรในระยะทางไกลด้วย
       
       ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยากล่าวเสริมว่า นอกจากการปรับปรุงและพัฒนาถนนทางหลวงทั้งสาย 7 สาย 3 สาย 36 และสาย 331 ในภาพรวมนั้นปัจจุบันมีการลงนามไปแล้วในส่วนของภาครัฐเกี่ยวกับการก่อสร้าง รถไฟ High-Speed Train สายกรุงเทพ-ระยอง ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่อง และเป็นโครงการที่เชื่อมโยงมีผลประโยชน์โดยตรงต่อเมืองพัทยา เนื่องจากจะทำให้การเดินทางโดยสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว การรถไฟแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพในการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาทำการสำรวจแนวทางการก่อสร้าง งานด้านวิศวกรรม ก่อนทำการว่าจ้างภาคเอกชนเข้ามาจัดสร้างต่อไปหลังรัฐบาลผ่านกฎหมายเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท โดยเมืองพัทยาจะทำการศึกษาแนวทางการต่อเชื่อมระบบด้วยการจัดทำรถไฟฟ้าราง เดี่ยว เพื่อพัฒนาระบบขนส่งที่เชื่อมโยง และมีประสิทธิภาพสอดรับกันต่อไปในอนาคต

 

ที่มา : http://www.manager.co.th

 
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.