โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์


 

ทางหลวงลุยศึกษาสร้างมอเตอร์เวย์เพิ่ม 21 สาย 6 พัน กม.ทั่วทิศทั่วไทย

updated: 17 พ.ย. 2558 เวลา 09:40:06 น.
ประชาชาติธุรกิจ
http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1447727063

 
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง (ทล.) จัดการสัมมนาเกี่ยวกับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ตามแผนแม่บทปี 2558 โดยเป็นแผนดำเนินงานในระยะ 20 ปี ระหว่าง พ.ศ.2560-2579 รวมทั้งสิ้น 21 สายทาง

แบ่งเป็นภาคเหนือ 3 สายทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สายทาง ภาคกลาง-ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก รวม 15 สายทาง และภาคใต้ 3 สายทาง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 6,612 กิโลเมตร

สำหรับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในพื้นที่ภาคเหนือ 3 สายทาง ประกอบด้วยทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองหมายเลข M5 สายบางปะอิน – เชียงราย ระยะทางประมาณ 908 กิโลเมตร, ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M51 สายเชียงใหม่ – ลำปาง ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร, ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M2 สายตาก – มุกดาหาร ระยะทางประมาณ 704 กิโลเมตร กำหนดให้โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งใน แนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก – ตะวันตกของภูมิภาค

โดยมุ่งเน้นการกำหนดรูปแบบโครงข่ายให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านทางด่านชายแดนที่มีความสำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทางระหว่างประเทศ รวมถึงรองรับปริมาณการจราจรและขนส่งระหว่างภาคของประเทศ

ซึ่งจะสามารถแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงสายหลัก อีกทั้งมีการกำหนดโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินทางไปยัง จังหวัดที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและประหยัดเวลา ในการเดินทาง

นอกเหนือจากการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามแผนแม่บทปี 2558 แล้ว ปัจจุบันกรมทางหลวงยังได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองระยะเร่งด่วนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ในรัศมี 250 กิโลเมตรรอบกรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 84,600 ล้านบาท ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 55,620 ล้านบาท ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายพัทยา – มาบตาพุด ระยะทาง 32 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 20,200 ล้านบาท โดยทั้ง 3 สายทาง จะเริ่มดำเนินการระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2562 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

การสัมมนาครั้งนี้จะจัดขึ้นอีก 3 ภาคใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี ภาคใต้ จัดที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องทับทิม 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า และ ภาคกลาง จัดที่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

 
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.