โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนธันวาคม 2559

ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายงาน Crushed Rock Base Ramp BB.3

ภาพถ่ายงาน Crushed Rock Base Ramp BB.1

ภาพถ่ายงาน วางเหล็กเสริม เข้าแบบ Barrier Type II Ramp BB.1

ภาพถ่ายงาน เท ConcreteBarrier Type II Ramp BB.1

ภาพถ่ายงาน วางเหล็กเสริม เข้าแบบ Barrier Type II Ramp BB.3

ภาพถ่ายงาน เท ConcreteBarrier Type II Ramp BB.3

ภาพถ่ายงาน Concrete Cube Ramp BB.1

ภาพถ่ายงานปูแผ่นทางเท้า Ramp BB.1

ภาพถ่ายงาน วางเหล็กเสริม เข้าแบบ Cube ทางเท้า Ramp BB.3

ภาพถ่ายงาน วางเหล็กเสริม เข้าแบบ Cube ทางเท้า Ramp BB.3

ภาพถ่ายงานปูแผ่นทางเท้า Ramp BB.3

ภาพถ่ายงานปูแผ่นทางเท้า Ramp BB.3

ด่านฯบางพระ

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานก่อผนัง ภายในอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานฉาบผนังภายนอก อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานฉาบผนังภายใน อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานติดตั้ง ท่อร้อยสายไฟฟ้า ราง Wire Way อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานติดตั้ง ท่อร้อยสายไฟฟ้า ราง Wire Way อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ด่านฯหนองขาม

ภาพถ่ายงานคานและพื้นชั้น 1 อาคาร Annex (NK-B-01)Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานวางเหล็กเสริม เข้าแบบคานและพื้นชั้น 1 อาคาร Annex (NK-B-01)Ramp NK.10

 

1

2 3 4
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.