โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนธันวาคม 2558

ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานติดตั้งบ่อไฟฟ้าอาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าเข้าบ่อพักสาย อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานติดตั้งตู้ EMDB และตู้ MDB อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานปูกระเบื้องพื้นทางเข้า อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพถ่ายเท Concrete Pavement ล็อก Barrier Type II Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพถ่ายงานติดตั้ง OTL และ Support Lane Number Toll Canopy 4 Booth Entrance RAMP BB.2

ภาพถ่ายงานติดตั้ง OTL และ Support Lane Number Toll Canopy 4 Booth Entrance RAMP BB.2

 

ภาพถ่ายโดยรวมบริเวณ RAMP BB.3 และ BB.4

 

ด่านฯ บางพระ

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานติดตั้งสายไฟฟ้าเข้าตู้ MDB และ EMDB อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานติดตั้งหินแกรนิตเคาน์เตอร์ อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานติดตั้งหินแกรนิตเคาน์เตอร์ และอ่างล้างมือ อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานปรับดิน Landscape อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานปรับดิน Landscape อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอก อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอก อาคาร ANNEX (BP-B-01)

 

1

2 3 4 5
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.