โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนธันวาคม 2557
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพงานก่อผนังอิฐมวลเบา อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานฉาบผนัง อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ ภายในอาคาร อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานติดตั้งโครงฝ้า Aluminium Composite อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานก่อผนังอิฐมวลเบา อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งวงกบ ประตูหน้าต่าง อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ ภายในอาคาร อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit Ramp BB1

ภาพงานเทคอนกรีต Booth Island อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit Ramp BB1

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entranceบริเวณ Ramp BB2

ภาพงานเทคอนกรีต Booth Island อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entranceบริเวณ Ramp BB2

ภาพงาน ยาแนว แผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entranceบริเวณ Ramp BB2

ภาพงานยกประกอบ โครง Truss หลังคา อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exitบริเวณ Ramp BB4

ภาพงานมุงหลังคา Metal sheet อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exitบริเวณ Ramp BB4

ภาพงานติดตั้งโครงฝ้า Aluminium Composite อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exitบริเวณ Ramp BB4

ภาพงานแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exitบริเวณ Ramp BB4

ภาพงานติดตั้งท่อ HDPE งาน Cabing Booth to Booth บริเวณ Ramp BB4

 

1

2 3 4 5 6 7
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.