โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนพฤศจิกายน 2559

ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายงาน Crushed Rock Base Ramp BB.2

ภาพถ่ายงาน Remove Asphaltic Concrete Ramp BB.3

ภาพถ่ายงาน Sand Embankment Ramp BB.3

ภาพถ่ายงาน Sand Embankment Ramp BB.3

ภาพถ่ายงานว่างท่อระบายน้ำ Cross ข้าม Ramp BB3

ภาพถ่ายงานรื้อย้ายและปักแนวเสาไฟฟ้าใหม่ Ramp BB3

ด่านฯ บางพระ

ภาพถ่ายงานก่อสร้างอาคาร Gen House บริเวณอาคาร Annex (BP–B-01)

ภาพถ่ายงาน Remove Asphaltic Concrete Ramp BB.3

ภาพถ่ายงานติดตั้ง Aluminum Composite Toll Canopy 9 Booth Exit Ramp BP.5

ภาพถ่ายอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BB.6

ภาพถ่ายงานยกติดตั้ง โครงหลังคาอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานก่อผนัง ภายในอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานติดตั้งรางระบายน้ำหลังคา อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานก่อผนัง ภายในอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานติดตั้ง ท่อร้อยสายไฟฟ้า อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานติดตั้ง ท่อร้อยสายไฟฟ้า ราง Wire Way อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานติดตั้ง ท่อร้อยสายไฟฟ้า ราง Wire Way อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานติดตั้ง ท่อร้อยสายไฟฟ้า ราง Wire Way อาคาร Annex (BP-B-04)Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานClearing & Grubbing บริเวณRamp NK.11

ภาพถ่ายงานก่อผนัง ภายในอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

 

1

2 3
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.