โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนพฤศจิกายน 2558
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานติดตั้งราง Wire Way อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานติดตั้งเสาไฟฟ้าเพื้อขยายเขตไฟฟ้าเข้าอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานติดตั้งเสาไฟฟ้าเพื้อขยายเขตไฟฟ้าเข้าอาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานติดตั้งราง Wire Way อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพถ่ายงานเชื่อมโครง Aluminium Gill Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพงานลอกแผ่น Aluminium Composite Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพงานลอกแผ่น Aluminium Composite Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพถ่ายงานเชื่อมโครง Aluminium Gill Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพงาน Sand Cushion บริเวณ RAMP BB.1

ภาพงาน Sand Cushion บริเวณ RAMP BB.1

ภาพงาน Concrete Pavement บริเวณ RAMP BB.1

ภาพงาน Concrete Pavement บริเวณ RAMP BB.1

ภาพงาน Concrete Slum Test บริเวณ RAMP BB.1

ภาพงานตัด Joint Concrete บริเวณ RAMP BB.1

 

1

2 3 4 5 6 7
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.