โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนพฤศจิกายน 2557
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพงานติดตั้งค้ำยัน Steel Post อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานก่อผนังอิฐมวลเบา อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานฉาบผนังอาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ ภายในอาคาร อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานติดตั้งค้ำยัน Steel Post อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานก่อผนังอิฐมวลเบา อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งโครงฝ้า Aluminium Composite อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานยกประกอบ Truss หลังคา อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4

ภาพงานติดตั้งโครงฝ้า Aluminium Composite อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit Ramp BB1

ภาพงานติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit Ramp BB1

ภาพงานติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB2

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entranceบริเวณ Ramp BB2

ภาพงานเทคอนกรีต Booth Island อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entranceบริเวณ Ramp BB2

ภาพงานติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminium Composite อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entranceบริเวณ Ramp BB3

ภาพงานเทคอนกรีต Booth Island อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entranceบริเวณ Ramp BB3

ภาพงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB5 Sta.0+000 – 0+500

ภาพงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB2 Sta.0+000 – 0+300

ภาพงาน Soil Aggregate Subbase บริเวณ Ramp BB2 Sta.0+000 – 0+300

 
1 2 3 4 5 6
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.