โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนพฤศจิกายน 2556

ภาพการสำรวจพื้นที่เพื่อหาหมุดอ้างอิง
บริเวณด่านฯ หนองขาม

ภาพการสำรวจพื้นที่เพื่อหาหมุดอ้างอิง บริเวณด่านฯ หนองขาม

ภาพการทำวงรอบ บริเวณด่านฯ หนองขาม

ภาพการทำวงรอบ บริเวณด่านฯ หนองขาม

ภาพการทำวงรอบ บริเวณด่านฯ หนองขาม

ภาพการทำวงรอบ บริเวณด่านฯ หนองขาม

ภาพการสำรวจหาหมุดอ้างอิงก่อนดำเนินการ
ทำวงรอบบริเวณด่านฯ พัทยา

ภาพการกำหนดตำแหน่งหมุดที่ใช้ทำวงรอบ
บริเวณด่านฯ พัทยา

ภาพการกำหนดตำแหน่งหมุดที่ใช้ทำวงรอบ
บริเวณด่านฯ พัทยา

ภาพการทำวงรอบบริเวณด่านฯ พัทยา

ภาพการกำหนดตำแหน่งเพื่อวางหมุด Center Line ที่ด่านฯ พัทยา

ภาพการกำหนดตำแหน่งเพื่อวางหมุด Center Line ที่ด่านฯ พัทยา

    1 2
 
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.