โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนตุลาคม 2559

ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายงานถนน Ramp BB3

ภาพถ่ายงานถนน Ramp BB3

ภาพถ่ายงานถนน Ramp BB3

ภาพถ่ายงานถนน Ramp BB3

ภาพถ่ายงานถนน Ramp BB3

ภาพถ่ายงานถนน Ramp BB3

ด่านฯ บางพระ
ภาพถ่ายงาน ติดตั้ง Aluminium Composite อาคาร Canopy 9 Booth ภาพงาน เข้าแบบคานชั้น 2 อาคาร  ANNEX (BP-B-04)
ภาพงานหล่อคอนกรีตพื้นชั้น 2 อาคาร  ANNEX  (BP-B-04) ภาพงาน เชื่อมประกอบเหล็กโครงหลังคา อาคาร  ANNEX  (BP-B-04)
ภาพงานเข้าแบบกำแพงกันดิน Ramp BPS ภาพงานเข้าแบบหล่อคอนกรีตกำแพงกันดิน Ramp BPS
ด่านฯ หนองขาม
ภาพถ่ายงาน เข้าแบบลงเหล็กเสริมบันไดทางขึ้นด้านหลังบริเวณ ลานจอดรถอาคาร Annex05 ภาพถ่ายงาน หล่อคอนกรีตบันไดทางขึ้นด้านหลังบริเวณ ลานจอดรถอาคาร Annex05
ภาพถ่ายงาน หล่อคอนกรีตทางขึ้นด้านหลังบริเวณ อาคาร Annex02 ภาพถ่ายงาน หล่อคอนกรีตทางขึ้นด้านหน้า บริเวณ อาคาร Annex02
ภาพถ่ายงาน รื้อย้ายแนวท่อประปา บริเวณ Ramp NK 10 ภาพถ่ายงาน รื้อย้ายแนวท่อประปา บริเวณ Ramp NK 10
 

1

2 3
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.