โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนตุลาคม 2558
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานติดตั้งถังบำบัดอาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานติดตั้งเข้าแบบวางเหล็กเสริม Cube ทางเท้าอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงาน บดอัดดินทางเท้ารอบบริเวณ อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานบดอัดดินทางเท้ารอบบริเวณ อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานบดอัดดินทางเท้ารอบบริเวณอาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานบดอัดดินทางเท้ารอบบริเวณ อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานบดอัดดินทางเท้ารอบบริเวณ อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพงานติดตั้ง Aluminium Composite Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมเข้าแบบ Booth Island Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพงานเท ConcreteBooth Island Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพงาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE บริเวณ RAMP BB.1

ภาพงาน Construction Joint, Longitudinal Joint บริเวณ RAMP BB.5

ภาพงาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE บริเวณ RAMP BB.5

ภาพงาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE บริเวณ RAMP BB.5

 

1

2 3 4 5 6 7
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.