โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนตุลาคม 2557
ด่านฯ บ้านบึง
ภาพงานยกติดตั้ง Truss หลังคา
อาคาร ANNEX (BB-B-2)
ภาพงานมุงหลังคา Metal Sheet อาคาร ANNEX (BB-B-02)
ภาพงานก่อผนังอิฐมวลเบาชั้น 2
อาคาร ANNEX (BB-B-02)
ภาพงานเทคอนกรีตเสาชั้น 1st - 2nd floor อาคาร TSB (BB-B-01)
ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ
คานรับโครงหลังคา อาคาร TSB (BB-B-01)
ภาพงานถอดแบบคานรับโครงหลังคา และติดตั้ง Steel Post อาคาร TSB (BB-B-01)
ภาพงานเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
อาคาร TSB (BB-B-01)
ภาพงานยกติดตั้งTruss หลังคา อาคาร TSB (BB-B-01)
ภาพงานตรวจสอบรอยเชื่อมโครงหลังคา
อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit Ramp BB1
ภาพงานติดตั้งแผ่น AluminiumConmposite อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB2
ภาพงานติดตั้งแผ่น AluminiumConmposite
อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance
บริเวณ Ramp BB3
ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
ภาพงานเทคอนกรีตฐานราก
อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit
บริเวณ Ramp BB4
ภาพงานยกติดตั้ง Truss หลังคา อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exitบริเวณ Ramp BB1
ภาพงานมุงหลังคา Metal Sheet
อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit
บริเวณ Ramp BB1
ภาพงานCrush Rock Base บริเวณ Ramp BB3 Sta.0+000 – 0+298
ภาพงานSoil Aggregate Subbase
บริเวณ Ramp BB1 Sta.0+100 – 0+200
ภาพงานSoil Aggregate Subbase บริเวณ Ramp BB1 Sta.0+000 – 0+333
 
1 2 3 4 5 6 7
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.