โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกันยายน 2560

งาน Traffic Control Surveillance System

ภาพถ่าย งานทดสอบอุปกรณ์ในอาคาร

ภาพถ่าย งานทดสอบอุปกรณ์ในอาคาร

ภาพถ่าย งานทดสอบอุปกรณ์ในอาคาร

ภาพถ่าย งานทดสอบอุปกรณ์ในสายทาง

ภาพถ่าย งานทดสอบอุปกรณ์ในสายทาง

ภาพถ่าย งานทดสอบอุปกรณ์ในสายทาง

งาน Toll Collection System

ภาพถ่าย งานทดสอบที่อาคารควบคุมด่านฯ

ภาพถ่าย งานทดสอบที่อาคารควบคุมด่านฯ

ภาพถ่าย งานทดสอบที่อาคารควบคุมด่านฯ

ภาพถ่าย งานทดสอบที่ช่องทาง

ภาพถ่าย งานทดสอบที่ช่องทาง

ภาพถ่าย งานทดสอบที่ช่องทาง

 
1

2

   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.