โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกันยายน 2559

ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงาน Sand Embankment Ramp BB3

ภาพถ่ายโดยรวมอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงาน Sand Embankment Ramp BB3

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Exit RAMP BB.4

ด่านฯ บางพระ
ภาพงานหล่อคอนกรีตพื้นชั้น 1 อาคาร ANNEX  (BP-B-04) ภาพงานหล่อคอนกรีตเสาชั้น 1 อาคาร ANNEX (BP-B-04)
ภาพงานเชื่อมประกอบเหล็กโตรงหลังคาอาคาร ANNEX  (BP-B-04) ภาพงานหล่อคอนกรีต Pavement Ramp BP5
ภาพงานเชื่อมประกอบเหล็กโครงหลังคาอาคาร Canopy 9 Booth ภาพงานเข้าแบบหล่อคอนกรีตกำแพงกันดิน Ramp BPS
ด่านฯ หนองขาม
ภาพถ่ายงานปูยางบริเวณลานจอดรถอาคาร TSB ภาพถ่ายงานปูยางบริเวณลานจอดรถอาคาร ANNEX02
ภาพถ่ายงานปูยางบริเวณลานจอดรถอาคาร ANNEX02 ภาพถ่ายงานปูยางบริเวณ Ramp NK 9
ภาพถ่ายงานวัดค่าสะท้อนแสงเส้นจราจรบริเวณฯ ด่านหนองขาม ภาพถ่ายงานรื้อย้ายแนวท่อประปาบริเวณ Ramp NK 10
ด่านฯ โป่ง

ภาพถ่ายงานหล่อคอนกรีต Iland อาคาร Canopy 4 Booth Ramp PO1

ภาพถ่ายงานตัดเข็มเทคอนกรีตหยาบ อาคาร Annex (PO-B-02)

 

1

2 3
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.