โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกันยายน 2558
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานติดตั้งฝ้าฉาบเรียบและฝ้าทีบาร์ อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานติดตั้งฝ้าฉาบเรียบและฝ้าทีบาร์ อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานติดตั้งฝ้าฉาบเรียบและฝ้าทีบาร์ อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานทาสีภายใน อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานทาสีภายใน อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานติดตั้งฝ้าฉาบเรียบและฝ้าทีบาร์ อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานติดตั้งฝ้าฉาบเรียบและฝ้าที-บาร์ อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานทาสีภายใน อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงาน REMOVE ASPHALTIC บริเวณ RAMP BB.1

ภาพงาน EARTH EXCAVATION บริเวณ RAMP BB.1

ภาพงาน EARTH EXCAVATION บริเวณ RAMP BB.1

ภาพงานตัดเกรด SAND EMBANKMENT บริเวณ RAMP BB.5

ภาพงาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE บริเวณ RAMP BB.6

ภาพงาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE บริเวณ RAMP BB.6

 

1

2 3 4 5 6 7
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.