โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกันยายน 2557

ด่านฯ บ้านบึง

ภาพงานติดตั้ง Steel Post อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานก่อผนังอิฐมวลเบา และเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานเทคอนกรีตบันไดชั้น 1st - 2nd floor อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานตั้งนั่งร้านและติดตั้งเหล็กเสริมและ เข้าแบบคานชั้น 2 อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานเทคอนกรีตคานชั้น 2 อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบพื้นชั้น 2 อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2 อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานเชื่อมประกอบ Truss หลังคา อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานหล่อบ่อ Manhole ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.60 m

ภาพงานเดินท่องานระบบ Plaza to Lane และบ่อ Manhole อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB2

ภาพงานติดตั้งท่อ R.C.P.Ø 0.80 x1.00 m พร้อมบ่อ Manhole อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3

ภาพงานเจาะนำก่อนตอกเสาเข็ม อาคาร Toll Canopy 4 Booth Extบริเวณ Ramp BB4

ภาพงานตอกเสาเข็ม ขนาด 0.35 x 0.35 x 5.00 m อาคาร Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4

ภาพงานเทคอนกรีตฐานราก อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1

ภาพงานติดตั้ง Steel Post อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1

ภาพงานมุงแผ่นหลังคา Meta l Sheet อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB2

ภาพงานติดตั้งโครงฝ้า Aluminum Composite อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3

ภาพงานติดตั้งป้ายโครงการฯ บริเวณ Ramp BB3A

 
1 2 3 4 5
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.