โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนสิงหาคม 2560

ด่านฯบางพระ(ต่อ)

ภาพถ่ายงาน สีตีเส้นจราจร Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน สีตีเส้นจราจร Ramp BP.6

งาน Traffic Control Surveillance System

ภาพถ่าย งานตรวจวัดคุณภาพสาย Fiber Optic 96 Core ด้วย OTDR

ภาพถ่าย งานตรวจวัดคุณภาพสาย Fiber Optic 96 Core ด้วย OTDR

ภาพถ่าย งานตรวจวัดคุณภาพสาย Fiber Optic 96 Core ด้วย OTDR

ภาพถ่าย งานตรวจวัดคุณภาพสาย Fiber Optic 96 Core ด้วย OTDR

งาน Toll Collection System

ภาพถ่าย งานทดสอบ Toll Sub System Test

ภาพถ่าย งานทดสอบ Toll Sub System Test

 
1

2

   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.