โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนสิงหาคม 2560

ด่านฯบางพระ

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน เท Concrete Cube รอบอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน เท Concrete Cube รอบอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน เท Concrete Cube รอบอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete

ภาพถ่ายงาน เก็บผิว Concrete Barrier Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน เก็บผิว Concrete Barrier Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน เท Concrete Cube ทางเท้า Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน เท Concrete Cube ทางเท้า Ramp BP.5

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box Ramp BP.5

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box Ramp BP.5

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box Ramp BP.6

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน สีตีเส้นจราจร Ramp BP.2

ภาพถ่ายงาน สีตีเส้นจราจร Ramp BP.2

ภาพถ่ายงาน สีตีเส้นจราจร

ภาพถ่ายงาน สีตีเส้นจราจร

ภาพถ่ายงาน สีตีเส้นจราจร Ramp BP.5B

ภาพถ่ายงาน สีตีเส้นจราจร Ramp BP.5B

 

1

2
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.