โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกรกฎาคม 2560
ด่านฯโป่ง(ต่อ)

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box บริเวณ Ramp PO.3

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box บริเวณ Ramp PO.4

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box บริเวณ Ramp PO.4

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box บริเวณ Ramp PO.4

ภาพถ่ายงาน ทดสอบค่าสะท้อนแสงของเส้นจราจร บริเวณ Ramp PO.2, PO.4, PO.6 และ PO.8

ภาพถ่ายงาน ทดสอบค่าสะท้อนแสงของเส้นจราจร บริเวณ Ramp PO.2, PO.4, PO.6 และ PO.8

งาน Traffic Control Surveillance System

ภาพถ่าย งานตรวจวัดคุณภาพสาย Fiber Optic 96 Core ด้วย OTDR

ภาพถ่าย งานตรวจวัดคุณภาพสาย Fiber Optic 96 Core ด้วย OTDR

 
1 2

3

   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.