โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกรกฎาคม 2560

ด่านฯหนองขาม (ต่อ)

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Parking อาคาร Annex (NK-B-01)

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Ramp NK.10

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box Ramp NK.10

ด่านฯโป่ง

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งแอร์ภายใน อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Parking อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Parking อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งแอร์ภายใน อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box รอบ อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box รอบ Ramp PO.1

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box รอบ Ramp PO.1

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box รอบ Ramp PO.2

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box รอบ Ramp PO.2

 
1

2

3
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.