โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกรกฎาคม 2560

ด่านฯบางพระ

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ทาสีภายนอกอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Parking อาคาร Annex (BP-B-03)

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Parking อาคาร Annex (BP-B-03)

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Ramp BP.2

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Ramp BP.2

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Ramp BP.5B

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Parking อาคาร Annex (BP-B-04)

ภาพถ่ายงาน ปู Asphaltic Concrete Ramp BP.7

ภาพถ่ายงาน Concrete Barrier Type I Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน Concrete Barrier Type I Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน Concrete Barrier Type I Ramp BP.5B

ภาพถ่ายงาน Concrete Barrier Type I Ramp BP.5B

ด่านฯหนองขาม

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน อาคาร Annex (NK-B-01)

 

1

2 3
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.