โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนกรกฎาคม 2558
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพการติดตั้งราวบันไดสแตนเลสอาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานโป๊วเก็บงานสีบานประตูไม้อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพการติดตั้งกระจกในห้อง Control อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งฝ้าอลูมิเนียม C8 อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานเท Concrete Pavement บริเวณ Ramp BB.1

ภาพงานเท Concrete Pavement ในช่อง Booth บริเวณ Ramp BB.1

ภาพงานเท Concrete Pavement บริเวณ Ramp BB.3

ภาพงานเท Concrete Pavement บริเวณ Ramp BB.3

ภาพงานเท Concrete Pavement บริเวณ RAMP BB.4

ภาพงานเท Concrete Pavement บริเวณ RAMP BB.4

ภาพงานเท Lean Concrete เพื่อติดตั้ง Box Culvert 2 Cell บริเวณ RAMP BB.6

ภาพงานติดตั้ง Box Culvert 2.40 x 2.40 m 2 Cell บริเวณ RAMP BB.6

ด่านฯ บางพระ

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟ อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานติดตั้งราง Wire Way อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานฉาบแต่งผิวคอนกรีตบัวรอบนอกอาคาร ANNEX (BP-B-03)

 

1

2 3 4 5 6 7
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.