โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนมิถุนายน 2560
ด่านฯโป่ง(ต่อ)

ภาพถ่ายงาน ติดตั้ง Aluminums Composite อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายงานทาสีภายใน อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายงาน สีตีเส้นจราจร Ramp PO.2

ภาพถ่ายงาน สีตีเส้นจราจร Ramp PO.2

ภาพถ่ายงาน Concrete Barrier Type I บริเวณ Ramp PO.5

ภาพถ่ายงาน Concrete Barrier Type I บริเวณ Ramp PO.5, Po.6

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box บริเวณ Ramp PO.3

ภาพถ่ายงานปู Concrete Paving Box บริเวณ Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน Asphaltic Concrete บริเวณ Parking Annex และ TSB

ภาพถ่ายงาน Asphaltic Concrete บริเวณ Parking Annex และ TSB

ภาพถ่ายงาน ทดสอบค่าสะท้อนแสงของเส้นจราจร บริเวณ Ramp PO.2, PO.4, PO.6 และ PO.8

ภาพถ่ายงาน ทดสอบค่าสะท้อนแสงของเส้นจราจร บริเวณ Ramp PO.2, PO.4, PO.6 และ PO.8

ภาพงานทดสอบวัสดุชั้นทาง

Crushed Rock Base Course BP 5 Km.1+075 - 1+275

Crushed Rock Base Course BP 5 Km.1+075 - 1+275

Crushed Rock Base Course NK 10 Km.97+911 - 98+310

Crushed Rock Base Course NK 10 Km.97+911 - 98+310

Crushed Rock Base Course NK 10 Km.97+911 - 98+310

Crushed Rock Base Course ทางเชื่อม BP 5B Km.0+800 Lt.

 
1 2

3

4
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.