โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนมิถุนายน 2560

ด่านฯหนองขาม (ต่อ)

ภาพถ่ายปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 ชั้น 2 อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานบดอัด Crush Rock Base Ramp NK.10

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานเท Concrete Barrier Type I Ramp NK.10

ภาพถ่ายงาน Concrete Barrier Type I Ramp NK.10

ภาพถ่ายงาน ทาสี Cube Markings Canopy 4 Booth Ramp NK.10

 

ภาพถ่ายงาน ทาสี Cube Markings Canopy 4 Booth Ramp NK.10

 

ด่านฯโป่ง

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ทาสีภายใน อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ติดตั้ง หน้าต่าง Aluminum อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

 
1

2

3 4
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.