โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนมิถุนายน 2560

ด่านฯบางพระ

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement Ramp BP.5B

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement Ramp BP.5B

ภาพถ่ายงาน Concrete Barrier Type I Ramp BP.5

ภาพถ่ายงาน Concrete Barrier Type I Ramp BP.5

ด่านฯหนองขาม

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 ชั้น 2 อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

 

1

2 3 4
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.