โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนมิถุนายน 2559
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอก อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานติดตั้ง STEP UP TRANSFORMER และ SWITCHGEAR อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายงานติดตั้งแผ่น Aluminium Composite อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Exit RAMP BB.2

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Exit RAMP BB.3

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Exit RAMP BB.4

ด่านฯ บางพระ

ภาพโดยรวม อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานติดตั้ง Aluminium composite อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานติดตั้ง STEP UP TRANSFORMER และ SWITCHGEAR อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานปูกระเบื้องชั้น 1 อาคาร ANNEX (BP-B-01)

ภาพงานติดตั้ง Aluminium composite อาคาร ANNEX (BP-B-01)

ภาพงานทาสีผนังชั้น 1 อาคาร ANNEX (BP-B-01)

ภาพงานติดตั้งโครงฝ้าเพดานอาคาร อาคาร ANNEX (BP-B-01)

ภาพงานติดตั้งประตู-หน้าต่าง Aluminium อาคาร อาคาร ANNEX (BP-B-01)

 

1

2 3 4 5 6 7
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.