โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมิถุนายน 2557

ภาพความก้าวหน้างานก่อสร้าง ด่านฯ บ้านบึง

ภาพงานปรับดินและเท Lean Concrete เตรียมงานฐานรากอาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานเทคอนกรีตฐานรากอาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานเทคอนกรีตคาน 1st floor อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานเทคอนกรีตคานพื้น 1st floor อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานเทคอนกรีตเสา 1st– 2ndfloor อาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพงานตอกเสาเข็ม Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3

ภาพงาน Clearing and Grubbing Ramp BB 6 sta. 0+350 – 0+625

ภาพงาน Sand Embankment Ramp BB 6 sta. 0+350 – 0+625

ภาพงาน Sand Embankment Ramp BB 2 sta. 0+150 – 0+300

ภาพงาน Sand Embankment Ramp BB 3 sta. 0+000 – 0+648

ภาพงาน Crush Rock Base Detour Road Ramp BB3Asta. 0+000 – 0+299

ภาพงาน Crush Rock Base Access Road Ramp BB6sta. 0+000 – 0+350

ภาพความก้าวหน้างานก่อสร้าง ด่านฯ บางพระ

ภาพงาน Materials On Site เสาเข็มขนาด 0.40x0.40x5.00 m. อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงาน Materials On Site เสาเข็มขนาด 0.40x0.40x5.00 m. อาคาร TSB (BP-B-02)

    1 2 3 4

 

   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.