โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนพฤษภาคม 2560
ด่านฯโป่ง(ต่อ)

ภาพถ่ายงานปูผิวทาง Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp PO.8

ภาพถ่ายงานปูผิวทาง Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp PO.8

ภาพถ่ายงาน Concrete Barrier Type I บริเวณ Ramp PO.7

ภาพถ่ายงาน Concrete Barrier Type I บริเวณ Ramp PO.4

ภาพงานทดสอบวัสดุชั้นทาง

Crushed Rock Base Course BP 5 Km.0+000 - 0+275(1)

Crushed Rock Base Course BP 5 Km.0+000 - 0+275(3)

Crushed Rock Base Course BP S Km.0+000 - 0+225(1)

Crushed Rock Base Course BP S Km.0+225 - 0+525(2)

Crushed Rock Base Course NK 10 Km.0+000 - 0+050(1)

Crushed Rock Base Course P0 6 Km.0+125 - 0+676.281(2)

ภาพงานทดสอบวัสดุชั้นทาง

Crushed Rock Base Course P0 8 Km.0+000 - 0+818.879(2)

Crushed Rock Base Course ลานจอดรถข้างอาคาร Annex PO 1

Crushed Rock Base Course ลานจอดรถข้างอาคาร Annex PO 5A

Crushed Rock Base Course ลานจอดรถข้างอาคาร TSB PO 7

Subbase ลานจอดรถข้างอาคาร Annex BP 6

Subbase BP 7 Km.0+000 - 0+187(6)

 
1 2

3

4
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.