โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนพฤษภาคม 2560

ด่านฯโป่ง (ต่อ)

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ติดตั้ง Aluminum Composite อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน อาคาร Annex (PO-B-02) Ramp PO.1

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร TSB (PO-B-03) Ramp PO.7

ภาพถ่ายงานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร TSB (PO-B-03) Ramp PO.7

ภาพถ่ายงานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร TSB (PO-B-03) Ramp PO.7

ภาพถ่ายงานทาสีภายในอาคาร TSB (PO-B-03) Ramp PO.7

ภาพถ่ายงานปูผิวทาง Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp PO.2

ภาพถ่ายงานปูผิวทาง Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp PO.2

ภาพถ่ายงานปูผิวทาง Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp PO.4

ภาพถ่ายงานปูผิวทาง Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp PO.4

ภาพถ่ายงานปูผิวทาง Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp PO.6

ภาพถ่ายงานปูผิวทาง Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp PO.6

 
1

2

3 4
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.