โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนพฤษภาคม 2560

ด่านฯบางพระ

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ทาสีภายนอก อาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ทาสีภายนอก Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

ภาพถ่ายงาน ติดตตั้งสายไฟฟ้าภายในอาคาร Annex (BP-B-04) Ramp BP.6

งานลงวัสดุ Crush Rock Base บริเวณRamp BP.6A

งานลงวัสดุ Crush Rock Base บริเวณRamp BP.7

งานบดอัด Crush Rock Base Ramp BP.5

งานบดอัด Crush Rock Base Ramp BP.5

งาน Concrete Pavement  Ramp BP.5

งาน Concrete Pavement Ramp BP.5

ด่านฯหนองขาม

ภาพถ่ายโดยรวมอาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 ชั้น 2 อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

ภาพถ่ายปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 ชั้น 2 อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK.10

งานบดอัด Crush Rock Base Ramp NK.10

 
งาน Concrete Pavement Ramp NK.10

 

ด่านฯโป่ง

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

 

1

2 3 4
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.