โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนพฤษภาคม 2559
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอก อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายงานติดตั้งแผ่นพื้น Raise Access Floor อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายงานติดตั้งแผ่นพื้น Raise Access Floor อาคาร TSB (BB-B-1)

 ภาพถ่ายงานทาสีภายนอกเก็บรายระเอียด อาคาร TSB (BB-B-1)

 ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพถ่ายงานทาสีภายนอกเก็บรายระเอียด อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายงานติดตั้งแผ่นพื้น Raise Access Floor อาคาร AVVEX (BB-B-2)

ภาพถ่ายงานติดตั้งแผ่นพื้น Raise Access Floor อาคาร AVVEX (BB-B-2)

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Exit RAMP BB.2

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Exit RAMP BB.3

ภาพงานเท CONCRETE CURB บริเวณ RAMP BB.3

ภาพงานเท CONCRETE CURB บริเวณ RAMP BB.3

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Exit RAMP BB.4

ภาพงานเท CONCRETE CURB บริเวณ RAMP BB.4

ภาพงานเท CONCRETE CURB บริเวณ RAMP BB.4

 

1

2 3 4 5 6 7
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.