โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนพฤษภาคม 2558
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพปูกระเบื้องพื้นทางเข้าอาคาร ANNEX (BB-B-02)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งสุขภัณฑ์ อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานปูกระเบื้องนังห้องน้ำอาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำอาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพงานเตรียม Sand Cushion บริเวณ RAMP BB.2

ภาพงานเตรียม Sand Cushion บริเวณ RAMP BB.2

ภาพงานเท Concrete Pavement บริเวณ RAMP BB.2

ภาพงานเท Concrete Pavement บริเวณ RAMP BB.2

ภาพงานตัดเซาะร่อง Longitudinal Joint บริเวณ RAMP BB.2

ภาพงานบดอัด Crush Rock Base บริเวณ RAMP BB.4

ด่านฯ บางพระ

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอกอาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานก่ออิฐ ชั้น 2 อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานฉาบผนังภายในอาคาร อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานฉาบผนังภายในอาคาร อาคาร ANNEX (BP-B-03)

 

1

2 3 4 5 6 7
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.