โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนเมษายน 2560
ภาพงานทดสอบวัสดุชั้นทาง

Cut Section F.N Embankment

F.N Embankment ลานจอดรถอาคาร Annex PO 5

F.N Sand Embankment Ramp BP 5 Km.0+325 - 0+575(1)

F.N Sand Embankment Ramp BP 5A Km.0+000 - 0+300(3)

Subbase Ramp PO 6 Km.0+575 - 0+676.281 (1)

Subbase Ramp PO 8 Km.0+150 - 0+375 (3)

งาน Traffic Control Surveillance System

ภาพถ่าย งานติดตั้ง Overhead Gantry STA. 69+890 RT

ภาพถ่าย งานติดตั้ง Overhead Gantry STA. 69+890 RT

ภาพถ่าย งานขุดวาง Cable Trench

ภาพถ่าย งานดันท่อลอด

งานลากสาย Medium Voltage

ภาพถ่าย งานติดตั้งหม้อแปลงลดแรงดันไฟฟ้า

 
1 2 3

4

   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.