โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนเมษายน 2560
ด่านฯโป่ง(ต่อ)

ภาพถ่ายงาน Earth Excavation บริเวณ Ramp PO.5

ภาพถ่ายงาน Earth Excavation บริเวณ Ramp PO.5

ภาพถ่ายงาน บดอัด Crush Rock Base บริเวณ Ramp PO.5

ภาพถ่ายงาน บดอัด Crush Rock Base บริเวณ Ramp PO.5

ภาพถ่ายงาน Sand Cushion บริเวณ Ramp PO.7

ภาพถ่ายงาน Sand Cushion บริเวณ Ramp PO.7

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement บริเวณ Ramp PO.7

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement บริเวณ Ramp PO.7

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement บริเวณ Ramp PO.7

ภาพถ่ายงานตรวจสอบ Slum Test บริเวณ Ramp PO.7

ภาพถ่ายงานขุดปรับพื้นที่ลานจอดรถ บริเวณอาคาร TSB (PO-B-03)

ภาพถ่ายงานขุดปรับพื้นที่ลานจอดรถ บริเวณอาคาร TSB (PO-B-03)

ภาพงานทดสอบวัสดุชั้นทาง

Bedding RCP. Side Drain Ramp BP 6 Km.0+407 - 0+497 Lt.(1)

Crushed Rock Base Course Ramp BP 5 ,BP 5B

Crushed Rock Base Course Ramp BP 5B  Km.0+275 - 0+475(1)

Crushed Rock Base Course Ramp PO 5 Km.0+103 - 0+275(2)

Crushed Rock Base Course Ramp PO 6 km.0+025 - 0+125 (1)

Cut Section F.N Embankment Ramp PO 5 Km.0+325 - 0+382(3)

 
1 2

3

4
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.