โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนเมษายน 2560

ด่านฯหนองขาม (ต่อ)

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement บริเวณ Ramp NK.10

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement บริเวณ Ramp NK.10

ภาพถ่ายงาน Concrete Pavement บริเวณ Ramp NK.10

ภาพถ่าย Slum Test บริเวณ Ramp NK.10

ภาพถ่ายงานปูผิว Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp NK.11

ภาพถ่ายงานปูผิว Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp NK.11

ภาพถ่ายงานปูผิว Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp NK.11

ภาพถ่ายงานปูผิว Asphaltic Concrete บริเวณ Ramp NK.11

ภาพถ่ายงานเจาะทดสอบความหนาของผิว Asphaltic บริเวณ Ramp NK.11

ภาพถ่ายงานเจาะทดสอบความหนาของผิว Asphaltic บริเวณ Ramp NK.11

ด่านฯโป่ง

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งท่อระบบปรับอากาศ อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และร้อยสายไฟ อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งอุปกรณ์ Fire Alarm
อาคาร Annex (PO-B-01) Ramp PO.3

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งเหล็กเสริม เข้าแบบ เท Concrete Barrier Type I บริเวณ Ramp PO.2

ภาพถ่ายงาน ติดตั้งเหล็กเสริม เข้าแบบ เท Concrete Retraining Wall Type II บริเวณ Ramp PO.3

 
1

2

3 4
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.