โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนเมษายน 2559
ด่านฯ บ้านบึง

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอก อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพถ่ายโดยรวมภายนอก อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายงานร้อยสายไฟฟ้า UPS ภายในอาคาร อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายงานร้อยสายไฟฟ้า UPS ภายในอาคาร อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Entrance RAMP BB.2

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 7 Booth Exit RAMP BB.1

ภาพงานติดตั้ง CDU เครื่องปรับอากาศ อาคาร ANNEX (BB-B-2)

ภาพงานติดตั้ง CDU เครื่องปรับอากาศ อาคาร TSB (BB-B-1)

ภาพงานติดตั้ง SAFETY SWITCH อาคาร TSB (BB-B-1)

งาน TEST ระบบ Fire Alarm System อาคาร TSB (BB-B-01)

งาน TEST ระบบ Fire Alarm System อาคาร ANNEX (BB-B-04)

ภาพถ่ายงานเข้าสายระบบไฟฟ้าสำรอง UPS อาคาร TSB (BB-B-01)

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Entrance RAMP BB.3

ภาพถ่ายโดยรวม Toll Canopy 4 Booth Exit RAMP BB.4

ภาพถ่ายงานเท Concrete Retaining Wall RAMP BB.3

ภาพถ่ายงานเท Concrete Retaining Wall RAMP BB.4

ภาพงาน Tack Coat บริเวณ RAMP BB.2

ภาพงาน Asphalt Concrete Wearing Course บริเวณ RAMP BB.2

 

1

2 3 4 5 6 7 8
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.