โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนเมษายน 2558
ด่านฯ พัทยา

ภาพภายนอกอาคาร อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานฉาบผนัง อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานฉาบแต่งเสาภายใน อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานฉาบแต่งเสาภายใน อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานฉาบผนัง อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานฉาบผนัง อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานติดตั้งที่ระบายน้ำฝน อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานติดตั้งที่ร้อยสายไฟฟ้า อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานติดตั้งท่อแอร์ภายใน อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานติดตั้งราง Wire way และท่อร้อยสายไฟฟ้า อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานติดตั้งวงกบประตูเหล็ก อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพงานเชื่อมประกอบโครง Alu. Composite อาคาร CCB (PT-B-01)

ภาพภายนอก อาคาร TSB (PT-B-02)

ภาพงานปูกระเบื้องพื้นบันไดทางขึ้น อาคาร TSB (PT-B-02)

ภาพงานปูกระเบื้องพื้นบันได อาคาร TSB (PT-B-02)

ภาพงานปูกระเบื้องพื้นบันได อาคาร TSB (PT-B-02)

ภาพงานติดตั้งฝ้า T-Bar อาคาร TSB (PT-B-02)

ภาพงานติดตั้งประตู อาคาร TSB (PT-B-02)

ภาพถ่ายโดยรวม อาคาร Toll Canopy 12 Booth Exit Ramp PT2

ภาพงานติดตั้งแผ่น Alu. Composite อาคาร Toll Canopy 12 Booth Exit Ramp PT2

ภาพงานติดตั้งแผ่น Alu. Composite อาคาร Toll Canopy 12 Booth Exit Ramp PT2

ภาพงานติดตั้งแผ่น Alu. Composite อาคาร Toll Canopy 12 Booth Exit Ramp PT2

 
1 2 3

4

5 6
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.