โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนเมษายน 2558
ด่านฯ หนองขาม (ต่อ)

ภาพฉาบผนังภายใน อาคาร ANNEX (NK-B-05)

ภาพฉาบผนังภายใน อาคาร ANNEX (NK-B-05)

ภาพงานติดตั้งท่อร้อยสายงานไฟฟ้า อาคาร ANNEX (NK-B-05)

ภาพงานติดตั้งท่อร้อยสายงานไฟฟ้า อาคาร ANNEX (NK-B-05)

ภาพงานติดตั้งแผ่น Alu. Composite อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1

ภาพงานติดตั้งแผ่น Alu. Composite อาคาร Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1

ภาพงานติดตั้งแผ่น Alu. Composite อาคาร Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1

ภาพงานติดตั้งแผ่น Alu. Composite อาคาร Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริม Booth Island อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK7

ภาพงานติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK7

ภาพงานติดตั้งแบบข้าง Retaining wall บริเวณ RANK NK.8

ภาพงานติดตั้งแบบข้าง Retaining wall บริเวณ RANK NK.8

ภาพงานตัดซอร่อง Construction Joint บริเวณ Ramp NK1

ภาพงานตัดซอร่อง Construction Joint บริเวณ Ramp NK1

 
1 2

3

4 5 6
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.