โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าเดือนเมษายน 2558
ด่านฯ บางพระ (ต่อ)

ภาพงานจับเซี้ยมเพื่อฉาบพนัง อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานก่ออิฐมวลเบาผนังอาคารชั้น 2 อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานก่ออิฐมวลเบาผนังอาคารชั้น 2 อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานติดตั้งท่อร้อยสายไฟ อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานติดตั้งท่อร้อยสายและราย Wire way อาคาร ANNEX (BP-B-03)

ภาพงานปูกระเบื้องพื้นบันได อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานปูกระเบื้องพื้นชั้น อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานปูกระเบื้องบันไดและทางเข้า อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานยาแนวซิลิโคน Alu. Composite อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานยาแนวซิลิโคน Alu. Composite อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานตัดและติดตั้งแผ่น Alu. Composite อาคาร TSB (BP-B-02)

ภาพงานเข้าแบบ Boot Island อาคาร Toll Canopy 11 Booth Exit Ramp BP3

ภาพงานเท Concrete Island อาคาร Toll Canopy 11 Booth Exit Ramp BP3

ภาพงานเท Concrete Island อาคาร Toll Canopy 11 Booth Exit Ramp BP3

ด่านฯ หนองขาม

ภาพฉาบผนังภายนอกอาคาร อาคาร ANNEX (NK-B-05)

ภาพจับเซี้ยมเสาภายในอาคาร อาคาร ANNEX (NK-B-05)

ภาพจับเซี้ยมเพื่อฉาบผนังภายในอาคาร อาคาร ANNEX (NK-B-05)

ภาพฉาบผนังภายใน อาคาร ANNEX (NK-B-05)

 
1

2

3 4 5 6
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.